วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษา

เรียนท่านผู้บริหารการศึกษาทุกท่าน
ผู้นำทางด้านวิชาการ หมายถึงความสามารถในการเป็นผู้นำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน เป้าหมายแรกของโรงเรียนคือการสอนหรีอการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของการเรียนการสอนของคุณจะแสดงถึงความสามารถของคุณในการจัดการด้านวิชาการเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพคุณต้องเน้นการปฏิบัติภาระงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ซึ่งหมายความถึง การพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล การนิเทศ การสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น